Ā Mātou Mahi | Our Stories

2019 Wai Restoration

Waterway restoration is a priority issue

October 2018

Since 2014, Toimata has supported Enviroschools Northland to harness the power of community cooperation and regional partnerships to bring together WaiRestoration, a cofacilitated, community-led project that focuses on taking action locally to restore waterways and biodiversity.

Read More

2019_Te Mauri Tau Kai

Relationship with Te Mauri Tau anchors Toimata kaupapa

June 2018

Te Mauri Tau is an educational, environmental and health organisation based in Whaingaroa/Raglan. They have been a founding partner of Toimata since the beginning of the Enviroschools Programme development in the early 2000’s. 

Read More

2018 2019 Kotuia rangatahi on stage

Kōtuia!

May 2018

He kaupapa Māori tēnei e tautoko nei i ā tātou rangatahi nō ngā wharekura huri noa i te motu kia whanake rātou, otirā, kia whai hononga: Tātou ki a tātou, tātou ki ngā mātua tūpuna, tātou ki taiao e!

Read More

2017 12 Te Rarawa Mauri ora mai 0113

Te Rarawa Mauri Ora Mai Tawhito Wānanga

January 2018

In December 2017, Te Aho Tū Roa supported the Mauri Ora Mai Tawhito Wānanga hosted by Te Uri o Tai at Ohaki Marae in Pawarenga. The ‘Mauri Ora Mai Tawhito’ concept began through the realisation that Kaumātua and Kuia knowledge is an absolute taonga. 

Read More

2019_Hui Poutautoko Otaki group shot

Hui Poutautoko ki Ōtaki

December 2017

Pēnei i te tāhūhū kōrero “he pūkenga wai, he pūkenga tangata” koia te ia o te hui Poutautoko i karapinepine ai ngā kanohi o te kaupapa ki ngā wai kārohirohi i Ōtaki. 

Read More

2019 Matai wai throwing vessel

Mātai wai, mātai tangata!

December 2017

Kia tātaihia anō ai ngā hono o tō tātou ao, ahakoa ngā tāwhirowhirotanga o te ao hurihuri.  Kia māhorahora ai te ngākau tangata ki nga tini pānga mai o tōna ao ki a ia anō, otirā ki ana pānga hoki ki tōna ao.

Read More

2019_Uku Papakainga

Papakāinga wānanga provide opportunities for sustainable development on ancestral land

November 2017

Wānanga held at Uku Papakāinga in Mangakāhia provide a way for whānau to grow their ideas for creating sustainable housing, kai, and employment, while reconnecting with their ancestral land.

Read More

2019 ES Census

Nationwide Census proves the extensive value of the Enviroschools Programme

October 2017

As part of our on-going research and development of the Enviroschools Programme, Toimata Foundation has been able to undertake some significant research and evaluation over the past 3 years. Our 2017 Census shows that Enviroschools are having impressive outcomes both within and beyond the field of education for sustainability.

Read More

1 2 3 4 5

Holding the vision of Te Aho Tū Roa and Enviroschools