Mātai wai, mātai tangata!

2019 Matai wai throwing vessel

Ko tōku awa tapu ko au, ko au ko tōku awa tapu – ko te taiao ko au, ko au te taiao! 

Kia tātaihia anō ai ngā hono o tō tātou ao, ahakoa ngā tāwhirowhirotanga o te ao hurihuri.

Kia māhorahora ai te ngākau tangata ki nga tini pānga mai o tōna ao ki a ia anō, otirā ki ana pānga hoki ki tōna ao.

He mea ahu mai i ngā kāwai atua – i a Tānemahuta, i a Maru, i a Hinemoana, i a Papatūānuku.  Atawhaitia, arohaina, tiakina te Taiao.  Mauri ora!   Mātakitaki mai i ngā kiriata mātai wai i hangaia e Te Kāhui Tuākana o Te Aho Tū Roa!

Tēnā, karawhiua!

(Whakaahua: Ngā tuākana o Te Aho Tū Roa e mātai wai ana).

Holding the vision of Te Aho Tū Roa and Enviroschools