Kura Taiao: Wānanga Hauhake Kūmara Ki Waimā

Anō te pai te āhuareka o te noho o ngā teina me ngā tuākana i runga i te whakaaro kotahi! He wānanga hauhake kūmara tēnei i karangahia e Pāpā Rereata Makiha ki Tuhirangi Marae i Waimā, Hokianga.

Ko ngā kaupapa i wānangahia, he hauhake kūmara; te hītori o te kūmara ki Waimā; ngā momo kūmara; he hauhake peruperu; he whakatō wao hua; he whakarite me te tunu kai ki te marae; ko ngā pūrākau o Waimā; he whakawhanaunga; me ngā tikanga mō te mahinga kai.I taetae mai ngā toronga maha, nō ngā tōpito maha o te motu ki te tautoko me te āwhina ki te hiki i tēnei kaupapa. Ko ngā rōpū i tae mai ko ngā rangatahi o Te Pū-Ā-Ngā Maara, te whānau o Ihumatao, nga kaimahi o Whenua Warrior, me ētahi atu kairangahau, rōpū hoki nō te kāinga.

“Haramai tētahi āhua me te rarahi o ēnā hua whenua. E kore te kūmara e korero mō tōna ake reka!” – Kaumātua, Waimā

“Maringi mai ana te huare e mara, ahakoa, kōhua, hangi, tunu, wera, makariri raini, reka, kai o te rangatira, kai o ngā Atua noki” – Kaumātua, Waimā

Nā te huhua o ngā hua kūmara i putaputa mai i te mahinga (koni atu i te rua tana!) kitea mārama ai te mahi nui o tēnei mea te hauhake, me te whakatinanatanga o te whakaaro, “Mā rauringa e oti ai ngā mahi”. He kūmara, he tangata.

“Mehemea e hiahia ana koe kia roa ngā kūmara me whakatōngia ō tupu ki roto i te poka kia ngāwari nei te paru. Mehemea e hiahia ana koe kia mātatoru, kia āhua porowhita… kia pakeke tonu te paru… e whā ngā tupu ia pukepuke – ko ngā hau e whā ēnei.” – kaumatua

Patere pai ana ngā hua kūmara: Ko ngā pūkei kūmara ēnei kua hauhaketia e ngā mihīni hauhake – April 2022

“Mā te hauhake kā wānanga… better than any education in a classroom. Nui ngā kumara, nui ngā kōrero, nui te wairua o ō tātou tūpuna.” – ringa raupā pakeke.

Holding the vision of Te Aho Tū Roa and Enviroschools