Kōtuia!

2018 2019 Kotuia rangatahi on stage

He kaupapa Māori tēnei e tautoko nei i ā tātou rangatahi nō ngā wharekura huri noa i te motu kia whanake rātou, otirā, kia whai hononga: Tātou ki a tātou, tātou ki ngā mātua tūpuna, tātou ki taiao e!

He kaupapa Māori tēnei e tautoko nei i ā tātou rangatahi nō ngā wharekura huri noa i te motu kia whanake rātou, otirā, kia whai hononga: Tātou ki a tātou, tātou ki ngā mātua tūpuna, tātou ki taiao e!

He kaupapa rūmaki reo Māori a Kōtuia! e whakahau nei i a tātou kia whakatairanga i tō tātou arero tūpuna kia tika, kia rere, kia Māori!

Ka tautokohia ngā rangatahi kia manakohia te āki, kia ākina te wero, kia werohia te taniwha nei – te whakamā, mā te ruku hōhonu ki ngā papamahi, ki ngā nukanuka me te tū i te atamira o Kōtuia! Ka tīmata ki te ao mōhio, ka takahia te ara tūhura, mā Te Kāhui Tuākana o Te Aho Tū Roa ngā tēina e arahi i roto i ngā mahi katoa kia tae rātou ki te taumata angitu.

Ko te waka kawe i ngā akoranga, i ngā pūrākau, i ngā mātauranga, i ngā whanaketanga, otirā, i te kaupapa o Kōtuia! ko ngā mahi ā rēhia. Kāre i tua atu i te hono ki taiao, te hono ki te ao o ngā atua kia kīia ake he Māori tātou e noho Māori nei i tō tātou ao Māori.

Kia whakatinanahia te whakataukī nei: Ko Au ko Koe, ko Koe ko Au. Nō reira e te iwi. Kia tū! Kia oho! Kia mataara! Tēnā, hono mai ki te kaupapa nei o Te Aho Tū Roa. “Kōtuia ki Te Aho Tū Roa, whiria kia ū, kia tū roa ai, mō ake tonu atu e!”

www.teahoturoa.org.nz

Holding the vision of Te Aho Tū Roa and Enviroschools