Kai Ora Kāinga Ora

He kaupapa ā-whānau tēnei e aronui ana ki te whakatupu i ngā hua mauri ora i ngā kāinga. Toko ono ngā whānau o tēnei kāhui, ā, ko te rangatiratanga o te kai tētahi aho matua e whāia tonu ana kia renarena te tupu o tēnā kāinga, o tēnā kāinga, e ukiuki ai te noho ki rō tāone ki Whangārei.

He rangi pai huarere mā ngā ihu oneone i puta ki te whakarite māra, ki te whakatō kai ki ngā whare e toru o tēnei kāhui. Ahakoa te tokoiti i tatū, i ētahi wā he pai kē atu kia pērā, kia rūmaki pai te ihu ki te oneone i roto i te wāhi iti o ētahi o ngā kāinga. I tēnei wā, e huitahi ana ki a OpenHomes, ki a Maunu Gardens kia kite, kia rongo i ngā kaupapa e kaingākau ana ki a tātou, hei painga mō ngā whānau i Whangārei.

Anei te kōrero i pāohotia ki tō mātou Paeāhua o Te Aho Tū Roa:

“growing abundant kai – ā-hinengaro, ā-tinana, ā-wairua, a-whānau, ā-taiao. Such a splendid morning in the backyard of the Marsden whānau, putting in a new bed, with 100% of resources coming from what they already had! We found wood for the sides, cardboard from old boxes, woodash, grass clippings, and compost all ready to use. He ataahua te mahi, he reka te kai i tēnei kāinga.”

 

“…this is Tino Rangatiratanga in action, planting kai as a collective, learning by the ways of exploring, doing, and feeling..planting by our kōrero tuku iho and recollecting stories of our nannies and koro and their mahinga. He rangi whawhati kō.”

 

“he whānau kaha ki te tautapa ingoa ki o rātou tupu, anō nei he tamaiti anō nō te whānau. Love the dedication this whānau have when it comes to nurturing their tupu…they are on their second round of producing their own mauri-rich paru from their compost heap [a workshop we delivered earlier this year] and today we planted out another section of their yard with kai. Nau mai ki tō mātou kaupapa e whakatō kai ana ki te whenua otirā ki te ngākau o ngā whānau i Terenga Parāoa, Whangārei. Planting by the knowledge of tūpuna, and guided by the intuition of the collective, ka puta, ka ora e.”

 

Holding the vision of Te Aho Tū Roa and Enviroschools