Hui Poutautoko ki Ōtaki

2019_Hui Poutautoko Otaki group shot

Pēnei i te tāhūhū kōrero “he pūkenga wai, he pūkenga tangata” koia te ia o te hui Poutautoko i karapinepine ai ngā kanohi o te kaupapa ki ngā wai kārohirohi i Ōtaki.

– Whakarāpopototanga –

Pēnei i te tāhūhū kōrero “he pūkenga wai, he pūkenga tangata” koia te ia o te hui Poutautoko i karapinepine ai ngā kanohi o te kaupapa ki ngā wai kārohirohi i Ōtaki. Tokowaru o tātou o te kāhui i tae ā tinana atu ki te tūhura i ngā kāinga Kōhanga Reo, kura me ngā rōpu hapori o Porirua, o Ōtaki hoki. I huihui tahi ai me te reanga kaiako, tauira, purapura pēpī hoki. He kanohi kitea mō Te Aho Tū Roa tētahi o ngā tino o tēnei haerenga.

 

– Ngā Hua me ngā Taunakitanga –

  • Nohotahi o te katoa o ngā Poutautoko o te kaupapa!
  • Te tūtaki i ngā kaihāpai o tēnei takiwā, te nohotahi me ngā kaiako o Te Kura Māori o Poriua, ōtirā te kāhui pouako o Tū Roa Kōhanga Reo. I whai wā ki te whakataki me te whakaū i ngā mātāpono o Te Aho Tū Roa.
  • Ngā papamahi ki tō Moko Morris rāua ko Debra Bustin taha. Katoa he mahi tūhonohono ki ngā Atua, ki a tātou te tangata ōtirā ki taiao e!
(Ko Te Rawhitiroa Bosch (Kaiurungi, Te Aho Tū Roa) me ngā tamariki o Tū roa Kohanga Reo).

“He mea nui kia tūtakina atu ki ngā Kōhanga, Kura me ngā kaihāpai o te kaupapa i tēnei takiwā. Me rangatira te tikanga kanohi kitea, kia whanake tō tātou kaupapa, kia kitea ai e te rohe te whānui o te horanga ki Te Ika a Māui. Ka kitea, ka rangona ngā hua o te kaupapa e whai pānga ana i tēnei rohe.” – Poutautoko o Te Ūpoko.

– Me Ahu Pēhea? –

He whakangungu hirahira tēnei kia whanake tonu ngā Poutautoko, kia hāpai hoki i te tikanga kanohi kitea. Kāore he painga i tua atu i te rongo ā tinana, ā wairua, ā ngākau i te taiao o tēnā whaitua mā te uru ki ngā kāinga me ngā hapori. Hei te tangi o te pīpīwharauroa tātou nohotahi ai anō.

Holding the vision of Te Aho Tū Roa and Enviroschools