He Ira Moana Nā Tangaroa – Te Kura ā-Iwi o Pawarenga Education Day

Tau ana ki te pūtake o Ongaro, ki te awa o Rotokākahi i runga i te reo karanga o Te Kura-ā-Iwi o Pawarenga ki te whakarewa i o rātou rauemi reo Māori e pā ana ki ngā ika wai Māori. He kaupapa i mahitahingia e ngā mātanga reo o Te Uri o Tai ki te Kaunihera o Taitokerau, kia puta he rauemi reo e hāngai ana ki ngā kupu o te kāinga. I karangahia ngā kura tata kia haere mai ki te taiao o Pawarenga, ā, i tatū mai ngā rōpu taiao o Te Rarawa, o Ngā Kaitiaki o Ngā Waimāori ki te ārahi i ngā papamahi.

Ohorere mārika ana te whānau i te mōmona o ngā tuna i hopu nō roto i te awa! He tohu pai i te ora o ēnei taonga e nohoia ēnei wai kororipo o Rotokākahi. He papamahi o ngā ika riha (pest fish), o ngā ika taketake anō hoki. Nā whaea Harata Herbert rātou ko Maraea Herbert, ko Kawiti Waetford te rauemi i mahi mai kia hora te reo o te kāinga ki te kāinga. He reo ora, he taiao ora, he kāinga ora!

Ngā tamariki e ako ana i ngā ika riha.

 

Top: Ngā tamariki, whānau nō Te Kura-ā-Iwi o Pawarenga, nō Matihetihe, nō Panguru e titiro ana ki te nui o ngā tuna i hopukina i tēnei awa o Rotokākahi.

Holding the vision of Te Aho Tū Roa and Enviroschools